Badania termowizyjne Warszawa
Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony
Badania termowizyjne budownictwo
Lokalizacja wycieków przy użyciu kamery termowizyjnej.
Termowizyjny pomiar temperatury Warszawa
Badania termowizyjne instalacji elektrycznych
Badania termowizyjne w urządzeniach elektronicznych
Badania termowizyjne w hutnictwie
Badania termowizyjne budownictwo

 

 Badania termowizyjna budynków.


Badania termowizyjne budynków są  niezawodną metodą oceny izolacyjności cieplnej budynków. Badam się budynki przed wykonaniem ocieplenia w celu lokalizacji miejsc o najgorszej izolacyjności cieplnej jaki wykonuje sie badania termowizyjne po wykonaniu izolacji cieplnej. Kamera termowizyjna zweryfikuje poprawność wykonania ocieplenia budynku. Zdjęcie termowizyjna pokaże nam czy izolacja budynku została wykonana poprawnie. Najczęstsze błędy podczas wykonania izolacji cieplnej budynku, takie których nie zobaczymy gołym okiem, a które świetnie nam zobrazuje kamera termowizyjna to:

błędnie wykonanie kołkowanie styropianu ( za głębokie kotwienie kołków do izolacji styropianu, nie zastosowanie zatyczek styropianowych do kołków, mostki termiczne na połączeniu elementów materiału izolacyjnego, mostki termiczne na styku dwóch lub trzech przegród budowlanych).

Badania termowizyjne są świetną metodą diagnostyki budynków, zdjęcie termowizyjne dokładnie nam pokaż wszystkie ukryte wady budynku. Bardzo polecamy wykonanie badania termowizyjnego budynku czy mieszkania przed jego zakupem. Będzie to dla nas szczegółowa informacja o tym czy dany budynek lub mieszkanie „będzie potrzebować” dużo energii cieplnej do ogrzewania.

Jeżeli jesteś zainteresowany ukończeniem kursu szkolenia z zakresu wykonywania badan termowizyjnech  odwiedz stroną o kursach i szkoleniach z zakresu terowizji. Kursy i Szkolenia Kamery termowizyjne równiez sporo interesujących informacji na temat kamer termowizyjnych  i termowizji znajdziesz na forum. www.termowizja-forum.pl

Wykrywanie kamerą termowizyjną wad izolacji.

Wady izolacji termicznej w budynkach są widoczne dla kamery termowizyjnej zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku. Używając kamer termowizyjnych jesteśmy w stanie badań duże bloki wielorodzinne ale i również mniejsze domki jednorodzinne. Dla kamer termowizyjnych nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o badania termowizyjne budynków , można badać budynku  wykonane we wszystkich technologiach.  Badanie termowizyjne budynków najlepiej jest wykonywać w nocy lub wieczorem przy stabilnych warunkach pogodowych. Temperatura powietrza musi być na stałym poziomie. (ważne, żeby na 10 godzin przed pomiarem temperatura powietrza byłą w miarę na stałym poziomie). Istnieją dwa ograniczenia jeśli chodzi o badanie termowizyjne budynków; pierwsze- warunki środowiskowe, drugi wartości emisyjności materiałów elewacyjnych.

Pierwsze- warunki środowiskowe odpowiednie do wykonywania badań termowizyjnych:

-temperatura powietrza zewnętrznego w okolicach 0oC.
-pełne zachmurzenie nieba niewysokimi chmurami opadowymi
-brak wiatru
-brak opadów
-brak zamglenia

Warunki te powinny być spełnione na około 5- godzin przed wykonaniem pomiaru, ze względu na bezwładność cieplną materiałów budowlanych.  Dlaczego temperatura powietrza zewnętrznego powinna być w okolicach 0oC. Bo zalecana jest różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku minimum 15 stopni C lub Kelwinów. Chodź norma dotycząca badań termowizyjnych PN-EN 13187” Właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku- metoda podczerwieni.”, zaleca aby różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku wynosiła 3/U (gdzie U jest to wartość współczynnika przewodzenia cieplnego ściany) dla dzisiejszych wymagań w nowych budynkach to 12oC., norma również mówi, że nie może to być mniej niż 5 oC lub 5 Kelwinów. Z wieloletniego doświadczenia stwierdzamy, że niestety norma wymaga zbyt  niskiej różnicy temperatur. Dlatego zaleca się wykonywanie pomiarów przy różnicy temperatur mniejszej niż 15 oC. Dobre warunki do przeprowadzenia badania termowizyjnego budynku to takie gdy temperatura zewnętrza jest w okolicach 0oC , niebo jest zachmurzone nie występują wiatr ani żadne opady.
 Drugi warunek to wartości współczynnika emisyjności materiałów okładzinowych budynku. Jeżeli chodzi o budynki otynkowane, z cegły czy kamienia to nie ma tutaj z pomiarem termowizyjnym najmniejszego problemu, bo wartość współczynnika emisyjności ich powierzchni jest w przedziale 80-95%.  Przy budynkach nowoczesnych, gdzie elewacje są pokryte, niskoemisyjnymi materiałami takimi jak: aluminium, szkło, granit polerowany i inne bardzo gładkie i połyskowe okładziny ścian wykonanie pomiaru termowizyjnego jest znacznie trudniejsze. W tym wypadku pełne zachmurzenie jest konieczne.  Wiatr przy pomiarach termowizyjnych budynków- jego działanie można nam mocno zakłócać odczyt temperatury przez kamerę termowizyjną. Robiąc pomiar termowizyjny od zewnątrz wiatr może nam mocno zakłócać pomiar, gdyż poprzez owiewanie budynku będzie on wychładzał ściany i odczyt temperatury będzie zaniżony. Natomiast czasami wiatr można wykorzystać podczas pomiaru termowizyjnego poprzez badanie budynku od wewnątrz, wtedy kamera termowizyjna pokaże nam jak budynek jest odporny na przedmuchy. 

Badanie termowizyjne budynków przykłady:termowizja budynku Warszawa

badanie termowizyjna ścian Warszawa

 mostki termiczne budynku kamera termowizyjna

 


 
Badania termowizyjne WarszawaŚwiadectwa EnergtyczneAudyt energetyczny WarszawaZdjęcia termowizyjneBadanie szczelności blower doorWynajem kamery termowizyjnejTermowizja wiedzaKontaktMapa strony